Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail: sp4@kwidzyn.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30

        


    

ZASADY  BEZPIECZNEJ PRACY Z INTERNETEM

 

1.        Pamiętaj o przestrzeganiu zasad dobrego wychowania, kiedy surfujesz po Internecie.

2.        Szanuj prywatność innych, nie zamieszczaj zdjęć, filmików bez ich zgody.

3.        Pamiętaj swoje hasła i nie udostępniaj ich innym.

4.        Zanim podasz swoje dane (imię i nazwisko, adres, adres szkoły) skonsultuj to z osobą dorosłą (rodzicami/opiekunami).

5.        Nie potwierdzaj wielokrotnie haseł, nawet gdy domaga się tego komunikat na ekranie monitora.

6.        Pamiętaj, że w Internecie tak naprawdę nie wiesz  z kim rozmawiasz.

7.        Szanuj prawa autorskie! Nie udawaj, że skopiowany tekst, rysunek, zdjęcie itp.  jest wytworem Twojej pracy.

8.        Omijaj strony oznaczone ostrzeżeniami o nieodpowiedniej treści.

9.         Pobieraj tylko legalne pliki, nie klikaj w podejrzane linki.

10.   Nie otwieraj wiadomości e-mail od nieznanych nadawców.

11.   Przestrzegaj ostrzeżeń programu antywirusowego.

     

                                   

              

 NASZA  UMOWA  PRACY  W  INTERNECIE

           CÓRKA/SYN:

     Oto zasady, które ustaliliśmy wspólnie z rodzicami odnośnie korzystania przeze mnie z Internetu.

 1. Nigdy nie będę podawać nikomu nieznajomemu, anonimowemu, imienia i nazwiska ani żadnych danych ( adres, numer telefonu, nazwa i adres mojej szkoły).
 2. Powiadomię Was jeśli podczas korzystania z Internetu coś mnie zaniepokoi lub przestraszy, natychmiast rozłączę się.
 3. Bez Waszej zgody nie spotkam się z nikim w realu, kogo poznałem przez Internet.
 4. Nie będę odpowiadać na obraźliwe i agresywne wiadomości.
 5. Bez Waszej zgody nigdy nie opublikuję materiałów np. zdjęć, filmików, prezentacji itp.
 6. Obiecuję, ze sam w czasie korzystania z Sieci nie będę posługiwać się wulgarnym językiem.
 7. Będę przestrzegał zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przyjętych w naszej szkole.

    RODZIC/OPIEKUN:

   Zależy nam abyś korzystał z Internetu w sposób mądry i bezpieczny.

 1. Chcemy, abyś poznał i stosował zasady bezpiecznego korzystania z Sieci.
 2. Interesuje nas jak spędzasz czas przed komputerem.
 3. W każdej niepokojącej sytuacji możesz na nas liczyć.
 4. Liczymy na wsparcie w poruszaniu się w wirtualnym świecie.

PAMIĘTAJMY, ŻE POZYTYWNE STRONY INTERNERTU PRZEWAZAJĄ NAD JEGO NEGATYWNYMI STRONAMI.

ŻYCZYMY SOBIE WZAJEMNIE OWOCNEJ WSPÓŁPRACY.

 

 

                                  Data i miejsce                              podpis syna/córki                  podpis rodziców/opiekunów