Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail: sp4@kwidzyn.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30                                                     

 

 GODZINY   OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK                 09.00 - 15.00

WTOREK                         09.00 - 15.00

ŚRODA                            Bez wypożyczeń (dzień przeznaczony na prace  

                                                                  techniczne przy księgozbiorze)          

CZWARTEK                     09.00 - 15.00

PIĄTEK                           08.00 - 14.00

Nauczyciel bibliotekarz: p. mgr Jolanta Antosiak

                                     p. mgr Maciej Olszewski

Kilka słów o naszej bibliotece:
     Księgozbiór biblioteki liczy
18041  woluminów. Zbiory zostały sklasyfikowane wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej /UKD/. Cały księgozbiór został opracowany w oparciu o program MOL Optimum.
Do dyspozycji czytelników są katalogi:
alfabetyczny: korzystamy z niego jeśli znamy nazwisko autora,
rzeczowy: korzystamy w poszukiwaniu książek z danej dziedziny wiedzy.
W czytelni dostępny jest bogaty wybór czasopism dla nauczycieli i uczniów.

Regulamin biblioteki szkolnej
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie.
2. Książki wypożycza się bezpłatnie.
3. Jednorazowo wolno wypożyczyć dwie książki.
4. Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni czytelnicy.
5. Wypożyczone książki należy szanować.
6. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na
ewentualne uszkodzenia.
7. W bibliotece obowiązuje cisza.
8. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki winny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki.
9. Książkę zagubioną lub zniszczoną winien uczeń odkupić.

  

   Biblioteka stanowi nowoczesną pracownię z systemem komputerów pracujących w sieci. W czytelni znajduje się
5 stanowisk komputerowych, w tym1 dla pracowników biblioteki oraz 4 dla uczniów z dostępem do Internetu.
 Komputery przeznaczone do korzystania przez uczniów zawierają nowoczesny zestaw słowników i encyklopedii multimedialnych, a użytkownicy zobowiązani są do korzystania z nich wyłącznie w celach edukacyjnych.

    Nauczyciele bibliotekarze prowadzą bogatą działalność, aby zachęcić uczniów do czytelnictwa, włączają się
w różnorodne imprezy prowadzone na terenie szkoły oraz lokalnego środowiska. Są to:

§  Wycieczki na lekcje biblioteczne do biblioteki Miejsko-Powiatowej

§  Święto szkoły-wystawa w czytelni poświęcona Adamowi Mickiewiczowi

§  Konkursy czytelnicze na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym

§  Dzień Otwarty Szkoły

§  Szkolne konkursy literackie i poetyckie

§  Systematyczna współpraca z bibliotekami szkolnymi wszystkich szkół naszego miasta,
Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną I Biblioteką Miejsko-Powiatową

§
  Szkolne wystawy czytelnicze oraz inne związane z harmonogramem ważnych wydarzeń

W czytelni znajdują się 2 ekspozycje stałe:
1. kącik regionalny ,,Moja mała Ojczyzna"
2. kącik poświęcony Adamowi Mickiewiczowi ,,Nasz patron"

   Biblioteka prowadzi aktywną działalność wśród uczniów. Tradycją jest coroczne obchodzenie „Dnia Głośnego Czytania”, przygotowanie uroczystości ,,Pasowania uczniów klas I na czytelników biblioteki", „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”, obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych oraz „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”

Promocja czytelnicza:

    Biblioteka to centrum edukacji czytelniczej, dlatego zachęcamy i zapraszamy naszych czytelników do wspólnej
zabawy i nauki min. poprzez udział w:

projekcie „Zakochaj się w książce” – a mianowicie:

- Dniu Głośnego Czytania

- „Cytatowych  podchodach”

- „Lapbook – książka na kolanach”

 - Wystawie prac szkolnego  konkursu plastycznego pt. „Książka jest fajna i kropka”

-„Dniu Pluszowego Misia”- została przygotowana wystawka książek przedstawiających misia jako główną postać oraz czytanie wybranych przez chętnych czytelników fragmentów tekstu z książki „Kubuś Puchatek”.
- Szkolnym konkursie  literackim „Mój wiersz o Misiu”

- akcji wymiany książek pt. „Drugie Życie Książki”

- 1. Edycji konkursu ładnego pisania pt. „ O Dyrektorskie Pióro”

- „Adwentowym  Zawrocie Głowy”

-  Konkursie wiedzy o „Opowieści wigilijnej”

-  Walentynkach w bibliotece

- „Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego”

- „Randce w ciemno z książką”

-  Prezentacji twórczości uczniów „I Ty możesz być pisarzem”

-  Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci”

            

         W dalszym ciągu będziemy  promować czytelnictwo poprzez prowadzenie ciekawych, różnorodnych form
w pracy zespołowej i indywidualnej naszych czytelników. 

 

                                                    

         

 Czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, pomaga budować jego system wartości i odróżniać dobro od zła.
Uczy także priorytetów i wyzwala marzenia, gdyż czytanie, to coś więcej niż tylko sposób na spędzenie wolnego czasu
.

 W dalszym ciągu będziemy  wdrażać uczniów do propagowania czytelnictwa  wśród rówieśników  i aktywizować pracę
z uczniami, gdyż jak powiedziała Wisława Szymborska

                                                 „CZYTANIE KSIĄŻEK     TO NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA,

                                                                 JAKĄ  SOBIE LUDZKOŚĆ   WYMYŚLIŁA”.     

 

 

 

 

 

 

 

     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

                           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

   

do góry