Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail: sp4@kwidzyn.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30


 

Historia

1 września 1967 roku decyzją Gdańskiego Kuratora Okręgu Szkolnego swoją działalność rozpoczęła Szkoła Podstawowa nr 4,    która przyjęła budynki po byłym Liceum Pedagogicznym i Szkole Ćwiczeń. Nowa placówka  odziedziczyła nie tylko  budynki, ale i cały ,,inwentarz dóbr" po obu szkołach.  

    Najcenniejszym jednak było to, że doświadczona i wspólnie już pracująca kadra pedagogiczna i administracyjna z obu  szkół stała się trzonem nowej placówki. Szkoła Podstawowa nr 4 jest spadkobierczynią dwóch bardzo ważnych instytucji  oświatowych miasta i regionu. Tu spotykają się nie tylko absolwenci ,,Czwórki" ale i byłego Liceum Pedagogicznego.  

Absolwenci Liceum Pedagogicznego stanowili trzon kadry wszystkich kwidzyńskich placówek oświatowych.Chętnie  dwiedzają ją także absolwenci niemieckiej Szkoły Handlowej, która mieściła się w tym budynku od września 1931r.do  stycznia 1945r.  

    W roku 1967 powierzono utworzenie nowej placówki Franciszkowi Zabłockiemu-pierwszemu jej kierownikowi. Funkcję  tę pełnił przez rok szkolny 1967/1969. Piętnaście lat szkołą kierowała Zofia Frelek (1969/70-1984/85). Po jej odejściu  dyrektorem szkoły został Zdzisław Stanek, który wcześniej pracował w Technikum Wikliniarsko-Trzciniarskim. W roku  szkolnym 1988/89 zakończył swoją pracę na tym stanowisku, odchodząc z zawodu nauczycielskiego. W latach 1989-2000  dyrektorem szkoły była Pani Małgorzata Płocharska. Od roku 2000 stanowisko dyrektora szkoły pełni Pani Stanisława   Wojtacka.