XIII Powiatowy Międzyprzedmiotowy Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Williama Szekspira