Zwierzęta hodowlane w Polsce – nauczanie zdalne w IIIc