Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail: sp4@kwidzyn.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30


 

Model absolwenta
Szkoły Podstawowej nr 4
w Kwidzynie

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie:

§  Umie swobodnie poruszać się we współczesnym świecie.

§  Jest odpowiedzialny, samodzielny, twórczy.

§  Ma poczucie własnej godności i wartości.

§  Rozumie innych, potrafi z nimi współpracować.

§  Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający kontynuowanie nauki.

§  Zna historię swojego miasta i szkoły.

§  Zna życie i twórczość patrona szkoły-Adama Mickiewicza.

§  Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe.

§  Zna zasady zdrowego stylu życia, dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, jest przyjazny środowisku.