Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail: sp4@kwidzyn.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30


 RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie

  na rok szkolny 2017/2018

                                                        

RADA RODZICÓW

PRAWODNICZĄCY

BABALSKI Arediusz

z-ca PRZEWODNICZĄCEGO

RESZCZYŃSKA Krzysztofa

SEKRETARZ

GODLEWSKI Andrzej

SKARBNIK

MARUSZAK Ewa

 

PRZEDSTAWICIELE KLASOWYCH RAD RODZICÓW

I a

Zachorowska Dagna

I b

Botwicz Marek

I c

Przychodzka Maria

I d

Świerczek Magdalena

II a

Winnicka Monika

II b

Mrozek Agata

IIIa

Adamczyk Barbara

III b

Babalski Arediusz

III c

Wójcik Łukasz

IIId

Marcheluk Emilia

III e

Szczepińska Kamila

III f

Jankiewicz Piotr

III g

Klementowski Marek

IVa

Walczak Anita

 IV b

Beczek-Kołakowska Karolina

IVc

Hazy Krystyna

IV d

Stawska Katarzyna

IVe

Kochanowska Maria

 V a

Woźniak Sylwia

V b

Modliszewska Anna

Vc

Godlewski Andrzej 

VIa

Dębek Małgorzata

VI b

Przekwas Tomasz

VI c

Liegmann Izabela

VII a

Tomasik Piotr

VIIb

Reszczyńska Krzysztofa

VII c

Michałowska Olga

 

 

Klasowe Rady Rodziców  - rok szkolny 2017/2018

  

 

KLASA

 

KLASOWE RADY RODZICÓW

 

przewodniczący

członkowie

I a

Zachorowska Dagna

1.Miller Paulina

2. Gwizdał Anna

I b

Botwicz Marek

1.Ebłowska Justyna

2. Miałdun Martyna

I c

Przychodzka Maria

1.Kwiatkowska Renata

2. Obuchowska Ilona

I d

Świerczek Magdalena

1.Subocz Magdalena

2. Cieslak Anna

II a

Winnicka Monika

1. Dobies-Pankowska Monika

2. Kozłowska Honorata

II b

Mrozek Agata

1. Borowska Marietta

2. Misieiwcz Małgorzata

IIIa

Adamczyk Barbara

1. Preuss Bogumiła

2. Więckowska Wioletta

III b

Babalski Arediusz

1. Jedowska Monika

2. Słomska Katarzyna

III c

Wójcik Łukasz

1. Dumicz Marta

2. Kęcik Elżbieta

IIId

Marcheluk Emilia

1. Kardzis Krzysztof

2. Stefaniak Katarzyna

III e

Szczepińska Kamila

1. Skrajewska Mariola

2. Kaniecka Anna

III f

Jankiewicz Piotr

1. Doliwa Magdalena

2. Zamośna Małgorzata

III g

Klementowski Marek

1. Reflińska Magdalena

2. Pomierska Małgorzta

IVa

Walczak Anita

1. Barczykowska Ewelina

2. Marchlewicz Bogusława

 IV b

Beczek-Kołakowska Karolina

1. Paziowska Joanna

2. Paprocka Aneta

IVc

Hazy Krystyna

1. Kożyczkowska Amelia

2. Trąbicka Marta

IV d

Stawska Katarzyna

1. Grabara Anna

2. Świerczek Magdalena

IVe

Kochanowska Maria

1. Juźwiak Hanna

2. Opacka Katarzyna

 V a

Woźniak Sylwia

1 Grajewska Anna

2. Biernat Tomasz

V b

Modliszewska Anna

1.Kurkiewicz Krystyna

2. Rządkowski Sławomir

Vc

Godlewski Andrzej 

1. Juniewicz Bożena

2. Juzepczuk Dawid

VIa

Dębek Małgorzata

1.Rychlik Agnieszka

2. Juniewicz Bożena

VI b

Przekwas Tomasz

1. Liss Aleksandra

2. Baran Marta

VI c

Liegmann Izabela

1. Ordon Paulina

2. Więckowska Sylwia

VII a

Tomasik Piotr

1. Szymczak Alicja

2. Frąś Maria

VIIb

Reszczyńska Krzysztofa

1. Hazy Krystyna

2. Leśniak Katarzyna

VII c

Michałowska Olga

1.Jesiołkiewicz Anita

2. Lewandowska Beata