Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail: sp4@kwidzyn.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30


 


KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO MONETY
Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
(czytaj)

KONKURS FOTOGRAFICZNY (czytaj)

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
"OJCOWIE NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI" (czytaj)

     KONKURSY MATEMATYCZNE       

 •  25.11.2017 odbędzie się Szkolny Etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego o godzinie 14.00 w sali 45.
  Lista uczniów u nauczycieli matematyk
  i. 

                                                                     KONKURSY HISTORYCZNE 

 •  Klasa IV

  Konkurs na drzewo genealogiczne swojej rodziny. Termin oddania pracy 16.02.2018r.Technika wykonania  dowolna. Każda praca powinna zawierać:
  imię i nazwisko
   ucznia.

  Klasy V-VII

   Konkurs: Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie.

  1.    Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych ważnych
  dla dziejów polskiego społeczeństwa, w którym bierze udział realny lub
    fikcyjny bohater.

  2.Zakres historyczny prac powinien mieścić się w okresie od 1917 r. do 1990 r.    

  3.Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8,
  maksymalnie 10 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony muszą być ponumerowane.

  4.Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa
  lub fotografia.

  5. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg,
  CMYK, A4 – 300 DPI) .

  6. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane
  i nie zgłoszone do innych konkursów.

  7. Rejestracja ucznia lub zespołu uczniów do konkursu do 31 listopada 2017 r. oddanie prac konkursowych – do 3 kwietnia 2018 r. Uczniowie mogą wykonywać prace indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie trzyosobowych).

  • Klasa VII   

   Konkurs „ Historia Nagród Nobla”

   Konkurs obejmuje wiedzę ogólną związaną z Nagrodami Nobla, życiem
   i pracą fundatora nagrody – Alfreda Nobla, życiem i pracą laureatów nagrody polskiego pochodzenia oraz związanymi z Polską, ze szczególnym uwzględnieniem: Marii Skłodowskiej-Curie, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy i Wisławy Szymborskiej, wiedzę z zakresu historii Polski i świata w XX i XXI wieku
   w kontekście
     przyznawanych Nagród Nobla.

   TERMIN ZGŁASZANIA SWOJEGO  DO UDZIAŁU W KONKURSIE
   u B. Pytlarczyk: 13
     listopada  2017 r.

    TERMIN ETAPU SZKOLNEGO: 15  listopada 2017. Osoby z 3 najlepszymi  wynikami przechodzą do kolejnego etapu.

   TERMIN I MIEJSCE FINAŁU KONKURSU: 15 grudnia 2017 r. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista, Gdańsk

   W finale mogą brać udział tylko uczniowie, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym.

    Etap pierwszy – test

    Etap drugi – prezentacja dotycząca życia i pracy wybranego noblisty. Prezentacja powinna trwać nie dłużej niż 10 minut. Temat prezentacji powinien być podany podczas zgłaszania wyników etapu szkolnego.

   Etap trzeci – runda pytań w stylu teleturnieju „Jeden z dziecięciu”. Uczestnicy będą po kolei odpowiadali na pytania, aż do udzielenia błędnej odpowiedzi. Zwycięża osoba, która nie popełni żadnego błędu.

   Serdecznie zapraszamy.

                                     

                                            KONKURSY     POLONISTYCZNE

  TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO (22.02-1.03.2018r.)-KONKURSY - czytaj

     

                                                     KONKURSY   FOTOGRAFICZNE

      Konkurs skierowany jest do wszystkich posiadaczy Karty Euro 26  
  Kwidzyn Moje Miasto.
  ( patrz) (pobierz)

                             

                           KONKURSY PLASTYCZNE DLA KLAS IV- VII 

   

  • „ŚWIAT DINOZAURÓW”
   VII OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE PLASTYCZNE

  - temat: szeroko pojęty „Świat dinozaurów”,

  - technika: malarstwo, grafika warsztatowa

    i komputerowa, collage, rysunek,

  - format A3, A2,

  - termin: 23 listopada 2017.

   

   

  • Ogólnopolski konkurs plastyczny „Baśnie, naturalnie!” 2017

  Zadnie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do wybranej baśni – w oryginalny sposób przedstawić treść. Do pracy należy załączyć krótkie streszczenie interpretowanego utworu.

  - technika: do wykonania kompozycji należy wyko-

    rzystać materiały naturalne takie jak: patyki, drobne

    kamyczki, muszelki. Dopuszcza się możliwość uzu-

    pełnienia kompozycji o fragmenty dorysowane,

    domalowane czy elementy wyklejanki. Należy

    wykonać zdjęcie kompozycji.

  - format: A3,

  - termin: 12 stycznia 2018.

   

  • XVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

  INNE SPOJRZENIE

   TAJEMNICE BŁĘKITNEJ PLANETY

   Jak pamiętamy, Ziemię w całej swojej okazałości  po raz pierwszy mogliśmy obejrzeć prawie 50 lat temu na fotografii wykonanej podczas załogowej misji Apollo 8. Z przestrzeni kosmicznej wyglądała właśnie jak niebiesko–biała kula i zrobiła tak niesamowite wrażenie, że nazwa-no ją „Błękitną Planetą”.  Wiemy jednak, że nie jest to jedyny kolor Ziemi, że jest ona pełna zaskakujących barw. Rozkwitające rośliny, hipnotyzujące fale oceanu i niezwykłe, majestatyczne góry to tylko jedne z wielu przykładów tego, jak piękna jest nasza planeta.

  Proponuję więc tym razem fascynującą podróż po „Błękitnej Planecie”, która jest jedynym miejscem w czarnym bezmiarze wszechświata, na którym istnieje życie.  Spróbujcie spojrzeć na naszą Ziemię z lotu ptaka z takim samym pełnym podziwu zainteresowaniem, które zwykle rezerwujemy dla obcych światów, pamiętając równocześnie, że ciągłość życia na Ziemi

  i jej  piękno spoczywa w rękach ludzi. Zwróćcie uwagę jak barwna, malownicza i bogata w formy jest jej powierzchnia.

  A może  dotrzecie w niesamowite miejsca lub zechcecie w swojej wyobraźni przenieść się w inny czas lub w głąb Ziemi nieznanej i pełnej tajemnic?

  - technika dowolna (płaska): malarstwo, grafika

    warsztatowa i komputerowa, collage, rysunek,

  - format A4 lub A3,

  - termin: 4 stycznia 2018.

   

  • Ogólnopolski konkurs plastyczny

  ETNO-PORTRETY

  „Kobieta w kulturach świata”

   Powszechna globalizacja sprawiła, że ludzie z różnych stron świata stali się bliskimi sąsiadami. Dzięki tej, czasami pozornej bliskości, potrafimy dostrzec różni-ce między ludźmi i ich kulturami. Tym razem zachęca-my, żeby dostrzec role kobiet w różnych rejonach świata. 
  Spróbuj spojrzeć na kulturę poprzez pryzmat kobie-cości. Stwórz własny portret inspirowany życiem kobiet, ich tradycjami i obyczajami ,bogactwem wizerunków, ról, przedstawianych w różnych kultu-rach na całym świecie.

   - tematyka: prace inspirowane ciekawą kulturą

    i sztuką wybranego regionu świata, jej charaktery-

    stycznym krajobrazem, tańcem, zwyczajami,
  - format: A3, A2,
  - technika dowolna (płaska),

  - termin: 19 stycznia 2018.

   

  • III ogólnopolski konkurs twórczości plastycznej „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM

  – KWIATY POD OCHRONĄ”

  - technika dowolna (płaska): malarstwo, grafika

    warsztatowa, collage, rysunek,

  - format A4 - A2,

  - termin: 14 lutego 2018.

                                             

                                                                       KONKURSY  INNE

  SZKOLNY KONKURS WIEDZY O AIDS”    

  Z okazji ”Światowego Dnia walki z AIDS obchodzonego 1 grudnia, w naszej szkole odbędzie się szkolny konkurs wiedzy o HIV i AIDS.

  Cele konkursu:

   Głównym celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat AIDS, oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec nosicieli HIV i chorych na AIDS.

  Organizacja i przebieg konkursu:

  Konkurs odbędzie się 24.11.2017r o godzinie 14:40 w sali biologicznej nr.45

  Czas trwania: 45 minut.

  Forma: Pytania testowe zamknięte i otwarte.

  Organizatorem konkursu są pani Dagmara Brzezińska i pani Justyna Dzierżak

  Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII

  Tematyka:

  Od uczestników wymaga się znajomości:

  -  znajomość podstawowych treści związanych z HIV i AIDS

  -  przebiegu zakażenia, objawy i zapobieganie

  -  historii odkryć związanych z AIDS

  -  podstawowych norm zachowań wobec zagrożeń

  -  czynników i okoliczności sprzyjających zakażeniu

  -  morfologii wirusa HIV

  -  sposobów zakażeń

  -  patogeneza chorób przenoszonych drogą płciową, drogi rozprzestrzeniania się

  Nagrody:

  Nagrodą dla pierwszych dwóch finalistów jest ocena bardzo dobra z aktywności z biologii, oraz zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego

  Proponowana literatura;

  Michael Thomas Ford „ 100 pytań i odpowiedzi wokół AIDS przewodnik dla młodzieży”

  Andrzej Stapiński „ Zakażenie AIDS i HIV”

         * KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ (patrz)