Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail: sp4@kwidzyn.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30
idziennik                                                                                                         BIP


Szkoła
         bezpieczny Internet                Promująca Zdrowie          wymiana polsko-niemiecka  

                                                                                                        

        

         
Od miesiąca listopada nasza szkoła ma swojego bloga SKO. Jego prowadzeniem zajęła się pani Joanna Modzelewska - opiekun SKO naszej szkoły. Na blogu są wstawiane informacje dotyczące oszczędzania i działań wokół SKO. Zapraszamy do komentowania:-) 
Adres bloga: www.szkolneblogi.pl/blogi/blog-sko-czworka-kwidzyn/

                                             REGULAMIN SKO

1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem banku PKO BP w Kwidzynie.


2. Do SKO może przystąpić każdy uczeń z klas I-VI ( a od września 2017 z klas I-VIII) Szkoły Podstawowej nr 4 w Kwidzynie posiadający legitymację szkolną, którego rodzice wypełnią wniosek o otwarcie konta internetowego w banku PKO BP (wnioski do pobrania u opiekuna SKO).


3.Dokumentem stwierdzającym przynależność do naszej kasy jest : "Potwierdzenie otwarcia rachunku SKO konto dla ucznia" wydane przez bank PKO BP w Kwidzynie.


4. Na konto SKO uczeń może wpłacać dowolną kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 5 zł.


5. Wpłat można dokonywać u opiekuna SKO w świetlicy szkolnej.


6. Wpłat na konto ucznia można dokonywać również drogą elektroniczną (przelewy) lub osobiście w banku podając numer konta.


7. Wypłat z konta może dokonywać rodzic lub uczeń u opiekuna SKO na pisemną prośbę rodzica lub rodzic w banku bez konieczności informowania o tym opiekuna SKO.


8. Chęć wypłaty gotówki uczeń zgłasza opiekunowi SKO
na tydzień przed żądanym terminem.


9. Opiekun SKO zobowiązany jest do systematycznego wpłacania zaoszczędzonych przez uczniów pieniędzy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia gotówki.

10.Podjęcie przez ucznia pieniędzy opiekun SKO potwierdza wpisem do "Książeczki SKO ucznia".                                                               Opiekun SKO - Joanna Modzelewska