Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail: sp4@kwidzyn.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30Świetlica szkolna                                                         wydarzenia  

             

                                                          GODZINY  OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK            6.30-16.30

WTOREK                    6.30-16.30

ŚRODA                       6.30-16.30

CZWARTEK                6.30-16.30

PIĄTEK                      6.30-16.30

Nauczyciele świetlicy: p. mgr Joanna Modzelewska

Regulamin świetlicy:

1.     Uczniowie z klas I-III oraz uczniowie dojeżdżający mogą korzystać ze świetlicy szkolnej codziennie, w godzinach 6.30-16.00.

2.     Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej, jeśli oboje pracują lub jest to rodzina niepełna.

3.     Rodzice wypełniają ,,Kartę zgłoszeń do świetlicy"-(kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).

4.     Świetlica jest nieodpłatna, ale raz w roku rodzice zakupują dla dziecka tzw. ,,wyprawkę", w której skład wchodzą przybory papiernicze.

5.     Świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, którzy oczekują na inne zajęcia szkolne.

6.     Rodzice są zobowiązani do osobistego odbierania dzieci ze świetlicy.

7.     Uczeń przychodząc do świetlicy, zgłasza swoją obecność i każdorazowo melduje swoje odejście u wychowawcy świetlicy.

8.     Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

9.     Uczniowie przychodząc do świetlicy  tornister, ubrania i obuwie zostawiają w szatni świetlicowej (każdy uczeń ma obowiązek posiadania kapci).

10.   Przebywając w świetlicy uczniowie wykonują polecenia wychowawcy świetlicy.

11.   Przebywając w świetlicy tworzymy przyjazną atmosferę-przestrzegamy zasad i reguł zachowania, używamy słów grzecznościowych, opiekujemy się młodszymi kolegami i koleżankami, jesteśmy życzliwi i uprzejmi wobec innych, okazujemy szacunek wszystkim pracownikom szkoły.

12.   Uczniowie natychmiast meldują wszelkie wypadki lub złe samopoczucie wychowawcy świetlicy.

13.   Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej jedzą posiłki w czasie świetlicowych zajęć.

14.   Uczniowie przebywający pod opieką świetlicy mają prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy.

15.   Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę świetlicy lub do zajęć indywidualnych.

16.   Świetlica organizuje pomoc w odrabianiu prac domowych.

17.   Świetlica ujawnia i rozwija zamiłowania i zainteresowania oraz uzdolnienia uczniów.

18.   Upowszechnia również zasady kultury zdrowotnej, kształtuje nawyki czystości.

19.   Świetlica współdziała z rodzicami i nauczycielami wychowanków świetlicy.

20.   Ze sprzętu TV, Video, DVD, komputera uczniowie korzystają za zgodą wychowawcy świetlicy.

21.   Zabrania się uczniom podłączania i konfigurowania sprzętu elektrycznego.

22.   Zabrania się biegania na terenie świetlicy.

23.   Zawsze sprzątamy po sobie zostawiając ład i porządek: (po zjedzeniu śniadania opakowania wyrzucamy do kosza, po zajęciach plastycznych odkładamy wszystkie przybory i materiały na swoje miejsce oraz porządkujemy stanowisko pracy, wykonane prace podpisujemy i składamy w oznaczone miejsce, zasuwamy za sobą krzesło, zabrany na boisko lub do innego pomieszczenia sprzęt przynosimy w komplecie do świetlicy).

24.   Dbamy o wystrój pomieszczenia świetlicy.

25.   Szanujemy ciszę, spokój oraz pracę innych.

26.   Szanujemy własność szkoły i innych osób (zabrania się chowania rzeczy koleżanek i kolegów dla zabawy).

27.   Świetlica szkolna nie wypożycza uczniom materiałów plastycznych na zajęcia lekcyjne (kredek, mazaków, gumek, pędzelków, farb itp.).

28.   Wypożyczony przez pracownika sprzęt z pomieszczenia świetlicy, należy zwrócić tego samego dnia do świetlicy (np. krzesła, radio, nożyczki itp.).

29.   Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się również na boisku szkolnym.

30.   Wychowawca świetlicy opuszczając z dziećmi świetlicę, umieszcza na drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu.

31.   Zachowanie ucznia niezgodne,  z regulaminem świetlicy, wychowawca świetlicy ma prawo odnotować w dzienniczku ucznia oraz powiadomić o tym wychowawcę klasy.

32.   W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

§  roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej,

§  dziennik zajęć,

§  zeszyt uwag,

§  zeszyt rejestru rodziców odbierających dzieci po godzinie 16.00.