Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail: sp4@kwidzyn.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30


        

Zdrowy i piękny uśmiech to podstawa

"Zdrowy i piękny uśmiech to podstawa! Wiedzą o tym uczniowie naszej szkoły i chętnie dbają o swoje zęby. Doskonałym wsparciem w tej dziedzinie okazała się realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego
„Chroń dziecięce uśmiechy”. Podczas godzin wychowawczych odbywały się zajęcia
na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Polski Czerwony Krzyż i Wrigley Poland
przekazali wszystkim klasom  materiały, dzięki którym uczniowie mogli w ciekawy i atrakcyjny sposób
poznać  właściwe sposoby codziennej ochrony  swoich zębów."


galeria

SŁODKIE ŻYCIE ...

W kwietniu uczniowie klasy III e wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych przygotowanych
i poprowadzonych przez p. Dorotę Piepiórkę. Tym razem tematem przewodnim było... SŁODKIE ŻYCIE,
a ja dodam i zdrowe, bo jest to możliwe. Młodzi laboranci poznali składniki słodyczy.
Dowiedzieli się także, które smakołyki można jeść, a których należy unikać. Przypomnieli wartości odżywcze warzyw
i owoców oraz otrzymali przepis na zdrową nutellę. W czasie zajęć sami wykonali  kolorowe żelki.
Wszyscy przekonali się, że
,, życie" może być słodkie, kolorowe i co najważniejsze zdrowe!!!


galeria

Przedstawienie

Uczniowie Szkolnego Klubu Wiewiórka przygotowali dla klas I i II przedstawienie profilaktyczne pod tytułem. ,,Witaminki dla księżniczki Marcelinki”. Tematem spektaklu była prezentacja właściwego odżywiania oraz zachęcenie uczniów do zdrowego stylu życia. Gratulujemy młodym artystom.


galeria

                               Wizyta klasy II e w gabinecie stomatologicznym

Klasa II e była dzisiaj w gabinecie stomatologicznym. Pani Ania opowiedziała dzieciom, na czym polega wizyta u dentysty
i ewentualne leczenie. Wyjaśniła także, dlaczego lekarz zakłada rękawiczki i gogle, pokazała podstawowe narzędzia używane podczas wizyty oraz zwróciła uwagę na przestrzeganie profilaktyki. Niektóre dzieci dowiedziały się, czy ich zęby są zdrowe. Dziękujemy Pani Ani i Pani Elizie za zorganizowanie bardzo ciekawej i pouczającej wycieczki.

 
galeria

Program antytytoniowy

Uczniowie klas II wzięli udział w programie profilaktyki antytytoniowej zainicjowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W trakcie kilkugodzinnych spotkań dzieci uporządkowały i poszerzyły informacje nt. zdrowia oraz uświadomiły sobie, jak szkodliwe jest palenie tytoniu.

Witaminy to zdrowie!

Uczniów klasy 2 g odwiedziła grupa dzieci z przedszkola "Promyk". Mali goście wzięli udział
w zajęciach na temat witamin i zdrowego odżywiania. Wspólnie ze starszymi kolegami z klasy II
rozmawiali o wartościach odżywczych owoców i warzyw, zaśpiewali piosenkę o witaminach
oraz wykonali ciekawe prace plastyczne.


galeria

Higiena wzroku i słuchu

W klasach szóstych odbyły się zajęcia poświęcone higienie wzroku i słuchu. Na zakończenie ogłoszono konkurs
na ulotkę dotyczącą omawianych zagadnień. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.


galeria

Pierwsza pomoc

W klasie III a i III b przeprowadzono zajęcia z pierwszej pomocy. Tematem spotkania były ,,Podstawowe czynności ratujące życie- cały schemat". Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.


galeria

Prace plastyczne kl. II g

Podczas realizacji tematów lekcyjnych z zakresu zdrowego odżywiania,
klasa II g wykonała plakaty promujące zdrowe odżywianie.
Uczniowie pochwalili się swoją twórczością artystyczną tworząc gazetkę ścienną na korytarzu szkolnym.


galeria

Śniadanie Daje Moc!

We wtorek, 8 listopada klasy I - III uczestniczyły w akcji Śniadanie Daje Moc. Chętne klasy przygotowały śniadanie korzystając ze świeżych i zdrowych produktów spożywczych: kanapki, sałatki owocowe, jogurty smakowe i soki.
Dzieci z wielkim zapałem. zabrały się do pracy.
Efektem końcowym było wspólne spożywanie śniadania
i omówienie korzyści płynących ze zdrowego odżywiania.


galeria

                          WARSZTATY KULINARNE PRZEPROWADZONE W KL. II F W DNIU 8.12.2016 r.


patrz

 

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia, podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy.

Projekt "Szkoła Promująca Zdrowie"

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Obecnie przyjęto, że:

Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania
  „zdrowych” wyborów.

Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto następującą definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

Definicja szkoły promującej zdrowie!

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków inicjatyw na rzecz zdrowia.

Szkoła Promująca Zdrowie – koncepcja i strategia – standardy

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego
i ponadto:

1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.
3. Prowadzi edukację zdrowotną całej społeczności szkolnej i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
- zdrowiu i rozwojowi społeczności szkolnej,
- osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspieraniu ich poczucia własnej wartości,
- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej i osób ze społeczności lokalnej.
5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające ich zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu.

Właściwe odżywianie

  Dbając o zdrowie dzieci - o ich prawidłowe odżywianie, zapewnienie odpowiednich warunków do pracy i wypoczynku, wpajanie nawyków higienicznych, zapobieganie chorobom, unikanie zagrożeń w postaci używek, szkodliwych nawyków i nałogów - przyczyniamy się do budowania zdrowego i silnego społeczeństwa.

  O tym, że aby być zdrowym, trzeba się właściwie odżywiać, wiedzą zapewne wszyscy. Niestety, nie wszyscy starają się tę wiedzę pogłębiać i wykorzystywać. Nieracjonalne żywienie dzieci, m.in. przekarmienie albo niedożywienie, powoduje częstsze infekcje, ale także kłopoty szkolne, np. trudności z koncentracją uwagi. Złe odżywianie może się stać także powodem wielu chorób, takich jak: nadwaga, otyłość, wady postawy czy inne.

  Dzieci nauczone prawidłowych nawyków żywieniowych w przyszłości same będą dbały o odpowiednie odżywianie, kulturę jedzenia
i będą przekazywały tę wiedzę swoim dzieciom. Żeby jednak tak się stało, również rodzice i nauczyciele muszą zadbać u siebie o takie nawyki, ponieważ dziecko nie zaakceptuje przekazywanych wzorców, jeżeli nie będzie ich widzieć u swoich opiekunów.

Aktywność fizyczna i higiena

   Przykład rodziców i nauczycieli, którzy czynnie wypoczywają, może przyczynić się do tego, że dziecko również tak będzie spędzać wolny czas. Ćwiczenia fizyczne i zajęcia sportowe to jedna z najkorzystniejszych dla zdrowia forma odpoczynku.

  Aktywność dobrze wpływa m.in. na serce, płuca. Zdaniem psychologów, udział dziecka w zabawach i grach ruchowych zaspokaja również
wiele jego potrzeb, takich jak: potrzebę samorealizacji i spełnienia się, potrzebę walki, rywalizacji i konfrontacji z innymi, przynależności
i identyfikowania się z grupą, potrzebę utrzymywania stosunków emocjonalnych, potrzebę uznania, sukcesu, poczucia własnej wartości,
ale również doświadczenie porażki i pogodzenie się z nią.

  Tak więc aktywność fizyczna wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

  Warto wpoić dzieciom także odpowiednie nawyki higieniczne zarówno pod względem czystości ciała, m.in. zębów, ubrania, jak również
pod względem umysłowym. Mając na uwadze higienę umysłu dziecka, trzeba zastanowić się, czy zapewniamy mu wystarczającą ilość snu,
czy nie spędza zbyt długiego czasu przed telewizorem lub komputerem - jeżeli tak, wówczas należy pokazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, stwarzać możliwości rozwoju różnych zainteresowań.

Ochrona przed nałogami

  Kolejnym zadaniem stojącym przed rodzicami, opiekunami czy wychowawcami, jest przekazywanie właściwego wzorca w sferze używek. Nadużywanie alkoholu czy palenie tytoniu przez dorosłych ma negatywny wpływ na dzieci, które uczą się poprzez naśladownictwo.

  Zdrowie jest wartością nadrzędną w życiu człowieka, dlatego nasza szkoła zdecydowała się przystąpić do projektu Szkół Promujących Zdrowie.