Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail: sp4@kwidzyn.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30


        

                                                                    

Tydzień zdrowia- podsumowanie (czytaj)

galeria (patrz)

Tydzień zdrowia - "Wiem co jem"

TYDZIEN ZDROWIA klasa Ia rozpoczęła od przypomnienia zasad zdrowego odżywiania oraz zrobienia przepysznych kanapek. Na talerzach pojawiły się różnobarwne warzywa, bo wszyscy wiemy, że warto odżywiać się zdrowo i kolorowo! Tak jak my.


galeria

Światowy Dzień Zdrowia

W ramach Światowego Dnia Zdrowia, 10 kwietnia, uczniowie klas siódmych przeprowadzili akcję dla uczniów naszej szkoły. Na korytarzu szkolnym, przy stoisku na I piętrze, można było zbadać swoje ciśnienie, BMI, wagę i wzrost. Swoje wyniki można było porównać w tabeli z prawidłowymi danymi.


galeria

                                         Lekcja  plastyki na temat  zdrowego  stylu życia

Uczniowie klasy 3 g wykonali na zajęciach lapbooki na temat zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu życia. Przypomnieli  sobie jak wygląda piramida zdrowia i co należy robić, aby być zdrowym i sprawnym.

 
galeria

Warsztaty kulinarne dla klas II a i II b z Panem Marcinem Wypychem
pod hasłem "Zdrowe drugie śniadanie"


galeria

Nauka pływania

Uczniowie klas II i III przez cały rok szkolny uczestniczą w zajęciach nauki pływania na basenie. Pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli  wychowania fizycznego mogą oswajać się z wodą, poznać różne style pływackie, rozwijać swoje umiejętności, poprawiać swoją kondycję.


galeria

Bezpieczny Internet

Wszyscy lubimy korzystać z Internetu. Nie potrafimy wyobrazić sobie jak to było kiedyś, gdy nie było
nie tylko Internetu, ale również komputerów czy smartfonów. Przecież dzięki Internetowi można zawierać
nowe znajomości, grać w gry, uczyć się, oglądać filmy, słuchać muzyki itp. Ale, żeby bezpiecznie korzystać
z Internetu trzeba pamiętać o podstawowych zasadach, czyli Netykiecie.
Włączając się w akcję promującą bezpieczne korzystanie z Internetu, uczniowie ozdobili drzwi swoich klas wykonanymi przez siebie plakatami na temat "Tworzymy kulturę szacunku w sieci".

          

Savoir-vivre

Uczniowie klas młodszych przez cały rok szkolny uczestniczą w programie "Savoir-vivre to nie survival".
 W listopadzie rozmawialiśmy o kulturalnym zachowaniu, o życzliwości wobec siebie oraz w jaki sposób można pomagać.

                                                                                                           Lekcja chemii

6 grudnia w Mikołajki, klasy trzecie wzięły udział w lekcji chemii, dotyczącej zdrowego odżywiania się. Uczniowie dowiedzieli się co znajduje się w ich ulubionych smakołykach tj. chipsy, masło orzechowe, żelki. Nauczyli się odczytywać etykietki na produktach. Poznali tajemniczy przepis na nutellę. Zajęcia były bardzo ciekawe
i pouczające.


   galeria

                                                                                PRACE PLASTYCZNE KL. I C

Uczniowie klasy 1 c wykonali piękne prace plastyczno-techniczne na temat zdrowego odżywiania się. Prace zostały wywieszone w galerii szkolnej. Od samego patrzenia – chce się jeść!!!


  galeria

                                                                              „ŚNIADANIE DAJE MOC!!!” w 3 g

8 listopada wzięliśmy udział w akcji „Śniadanie daje moc!” W tym dniu odbyły się ciekawe lekcje na temat zdrowego odżywiania, witamin. Omawialiśmy piramidę żywieniową. Uczniowie wykonali zdrowe i smaczne kanapki. Wspólnie zjedliśmy wspaniałe śniadanie. Było bardzo smacznie!


galeria

Zdrowe śniadanie w III d

Jak co roku wzięliśmy udział w akcji ,, Śniadanie daje moc”. Tym razem staraliśmy się zrobić nasze kanapki
na pieczywie pełnoziarnistym. Niektórzy jedli je po raz pierwszy, ale wszyscy zgodnie uznaliśmy, że teraz tylko takie kanapki będziemy jeść na śniadanie. Smacznego!


galeria

Śniadanie daje moc w klasach:

Klasa I d - patrz,  Klasa III e - patrz, Klasa I c- patrz


Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia, podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy.

Projekt "Szkoła Promująca Zdrowie"

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Obecnie przyjęto, że:

Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania
  „zdrowych” wyborów.

Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto następującą definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

Definicja szkoły promującej zdrowie!

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków inicjatyw na rzecz zdrowia.

Szkoła Promująca Zdrowie – koncepcja i strategia – standardy

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego
i ponadto:

1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.
3. Prowadzi edukację zdrowotną całej społeczności szkolnej i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
- zdrowiu i rozwojowi społeczności szkolnej,
- osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspieraniu ich poczucia własnej wartości,
- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej i osób ze społeczności lokalnej.
5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające ich zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu.

Właściwe odżywianie

  Dbając o zdrowie dzieci - o ich prawidłowe odżywianie, zapewnienie odpowiednich warunków do pracy i wypoczynku, wpajanie nawyków higienicznych, zapobieganie chorobom, unikanie zagrożeń w postaci używek, szkodliwych nawyków i nałogów - przyczyniamy się do budowania zdrowego i silnego społeczeństwa.

  O tym, że aby być zdrowym, trzeba się właściwie odżywiać, wiedzą zapewne wszyscy. Niestety, nie wszyscy starają się tę wiedzę pogłębiać i wykorzystywać. Nieracjonalne żywienie dzieci, m.in. przekarmienie albo niedożywienie, powoduje częstsze infekcje, ale także kłopoty szkolne, np. trudności z koncentracją uwagi. Złe odżywianie może się stać także powodem wielu chorób, takich jak: nadwaga, otyłość, wady postawy czy inne.

  Dzieci nauczone prawidłowych nawyków żywieniowych w przyszłości same będą dbały o odpowiednie odżywianie, kulturę jedzenia
i będą przekazywały tę wiedzę swoim dzieciom. Żeby jednak tak się stało, również rodzice i nauczyciele muszą zadbać u siebie o takie nawyki, ponieważ dziecko nie zaakceptuje przekazywanych wzorców, jeżeli nie będzie ich widzieć u swoich opiekunów.

Aktywność fizyczna i higiena

   Przykład rodziców i nauczycieli, którzy czynnie wypoczywają, może przyczynić się do tego, że dziecko również tak będzie spędzać wolny czas. Ćwiczenia fizyczne i zajęcia sportowe to jedna z najkorzystniejszych dla zdrowia forma odpoczynku.

  Aktywność dobrze wpływa m.in. na serce, płuca. Zdaniem psychologów, udział dziecka w zabawach i grach ruchowych zaspokaja również
wiele jego potrzeb, takich jak: potrzebę samorealizacji i spełnienia się, potrzebę walki, rywalizacji i konfrontacji z innymi, przynależności
i identyfikowania się z grupą, potrzebę utrzymywania stosunków emocjonalnych, potrzebę uznania, sukcesu, poczucia własnej wartości,
ale również doświadczenie porażki i pogodzenie się z nią.

  Tak więc aktywność fizyczna wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

  Warto wpoić dzieciom także odpowiednie nawyki higieniczne zarówno pod względem czystości ciała, m.in. zębów, ubrania, jak również
pod względem umysłowym. Mając na uwadze higienę umysłu dziecka, trzeba zastanowić się, czy zapewniamy mu wystarczającą ilość snu,
czy nie spędza zbyt długiego czasu przed telewizorem lub komputerem - jeżeli tak, wówczas należy pokazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, stwarzać możliwości rozwoju różnych zainteresowań.

Ochrona przed nałogami

  Kolejnym zadaniem stojącym przed rodzicami, opiekunami czy wychowawcami, jest przekazywanie właściwego wzorca w sferze używek. Nadużywanie alkoholu czy palenie tytoniu przez dorosłych ma negatywny wpływ na dzieci, które uczą się poprzez naśladownictwo.

  Zdrowie jest wartością nadrzędną w życiu człowieka, dlatego nasza szkoła zdecydowała się przystąpić do projektu Szkół Promujących Zdrowie.