Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail:
sp4@kwidzyn.pl
Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30

        


            TECHNIKA

   KLASA 4
 - znaki drogowe do kolorowania -  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 - podstawowe manewry w ruchu drogowym

 - podstawowe pojęcia w ruchu drogowym

 
 - technika - testy sprawdzające
  
test I test II test III test IV test V
test VI test VII test VIII test IX test X
test XI test XII test XIII test XIV test XV
test XVI test XVII test XVIII test XIX test XX


 - plan Kwidzyna

         KLASA 5

    Pismo i rysunek techniczny

 - materiały i przybory rysunkowe

 - pismo techniczne - notatka

 - pismo techniczne - ćwiczenie 1.

 - pismo techniczne - ćwiczenie 2.

 - pojęcie rysunku - notatka

 - rysunek techniczny - ćwiczenie 1.

 - rysunek techniczny - ćwiczenie 2.

 - rzutowanie prostokątne - ćwiczenie 1.

 - rzutowanie prostokątne - ćwiczenie 2.

 - rzutowanie prostokątne - ćwiczenie 3.

 - rzutowanie prostokątne - ćwiczenie 4.

 - rzutowanie prostokątne - ćwiczenie 5.

 - rzutowanie prostokątne - ćwiczenie 6.


     Materiały i surowce

- drewno
- papier
- tworzywa sztuczne
- włókna i tkaniny
- ceramika
- szkło
- metale

                              PLASTYKA 

  Malarstwo romantyczne
- czytaj

 

          TECHNIKA

 Klasa 6

   Notatki 

 - dom wygodny i bezpieczny

 - kuchnia

 - instalacja elektryczna w domu

 - instalacja gazowa w domu 

- instalacja wodno-kanalizacyjna w domu

- instalacja cieplna w domu

- urządzenia techniczne w domu