Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie


ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-279-38-83, fax. 55-261-50-38
e-mail: sp4@kwidzyn.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7.30-15.30

        

        

            WYMIANA  POLSKO - NIEMIECKA       

     
                                                                                       
       
                Współpraca polsko-niemiecka miast Kwidzyn - Salzwedel

     - Rok rozpoczęcia: 1998

      - Koordynatorzy:
                       Salzwedel : Ellen Stromer

                       Kwidzyn:  Irena Żyrnow, Waldemar Szymański, Ewa Szwedowicz, Małgorzata Malinowska

                       Patronat programu - Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży .


                             
  
       ROK 2013:

     - Maj – Wyjazd do Niemiec grupy uczniów SP4 Kwidzyn
     - Październik - Przyjazd do Polski grupy uczniów z Salzwedel
 
  
                                                                   
             galeria

    prezentacja 1-
patrz

    prezentacja 2 - patrz